ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА MYWEDDING

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на БП – КОМЕРС ООД и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между БП – КОМЕРС ООД (наричано за краткост MyWedding) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на MyWedding и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на MyWedding е страницата www. svatbencenter.bg

Чл.2. Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1. Активни Потребители – ползващи формите за контакт и онлайн резервации – Потребители, които активно ползват Интернет страница на MyWedding чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания или онлайн резервации.

Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на MyWedding без да използват формите за регистрация и инлайн резервации.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на MyWedding и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, MyWedding да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. Созополи изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни на www.svatbencenter.bg права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост. Трафикът към мобилната версия на уеб сайта www.svatbencenter.bg, собственост на MyWedding e безплатен

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на MyWedding, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на MyWedding, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на MyWedding, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. MyWedding се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. MyWedding си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. MyWedding не отговаря пред Потребителя за:

ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на MyWedding и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

Чл.12. MyWedding не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на MyWedding.

Чл.14. Потребителят се задължава да уведомява за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването и функциалността на интернет страницата, чрез обаждане на телефонна посочен в секция контакти или чрез формата за запитвания.

Чл.15. MyWedding си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.16. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.17. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

Затвори

 

Запазване на час

Моля, изберете град,
в който желаете да запазите час за проба!

 

https://svatbencenter.bg/
март 2019
пнвтсрчтптсбнд
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

https://svatbencenter.bg/
март 2019
пнвтсрчтптсбнд
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

https://svatbencenter.bg/
март 2019
пнвтсрчтптсбнд
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
https://svatbencenter.bg/
март 2019
пнвтсрчтптсбнд
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Запази час!
Запитване