Проект BG16RFOP002-2.089-3306-C01/ 16.08.2021 г.

На 16.08.2021 г. „БП – КОМЕРС“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-3306-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


Кратко описание на проекта

„БП-КОМЕРС“ ЕООД е малко предприятие, чиято дейност е насочена към производството и търговия с индивидуални официални облекла. Основната продукция на фирмата е насочена към вътрешния и външен пазар. Проектното предложение на „БП-КОМЕРС“ ЕООД предвижда дейности, водещи до покриване на оперативните разходи от дейността на компанията. Общата стойност на проекта и на безвъзмездна финансова помощ е 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско финансиране по линия на ЕФРР.

Обща цел на проекта

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срок на изпълнение на проекта

Начало на проекта: 16.08.2021 г.
Край на проекта: 16.11.2021 г.

 

—— www.eufunds.bg ——

Проект BG16RFOP002-2.089-3306-C01/ 16.08.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БП – КОМЕРС” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


Затвори

Запазване на час

Моля, изберете град,
в който желаете да запазите час за проба!

 

октомври 2021
пн вт ср чт пт сб нд
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

октомври 2021
пн вт ср чт пт сб нд
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

октомври 2021
пн вт ср чт пт сб нд
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
октомври 2021
пн вт ср чт пт сб нд
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

  

Запази час!
Запитване