1. Връщане на стока – отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена при онлайн поръчка

1. Потребителят предварително писмено да информира БП – КОМЕРС ООД чрез ФОРМА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ/РЕКЛАМАЦИЯ, намиращата се в последната секция на тази политика за връщане и анулиране, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора и желае да върне закупената от него стока. В мейла е необходимо потребителят задължително да посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока и номер на онлайн поръчката. В срок от 1 работен ден, Потребителят ще получи имейл, към кой обект на БП – КОМЕРС ООД да изпрати стоката. Стоката може да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице (с писмено пълномощно с нотариaлна заверка на подписа) във посочения обект на БП – КОМЕРС ООД или върната по куриер с избрана задължително опция за преглед, преди приемане на пратката от БП – КОМЕРС ООД. БП – КОМЕРС ООД запазва правото си да не приеме пратката поради нарушена цялост или липси. За установяването на такива задължително условие е опцията за преглед на пратката при връщане от Потребителя . БП – КОМЕРС ООД запазва правото си да не приеме и да откаже пратки изпратени до фирмата без задължителна опция за преглед.

 

2. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта на поставени от БП – КОМЕРС ООД защитни стикери.

 

3. Стока, чието връщане или рекламация не може да бъде приета (напр.: ако е изпратена след посочения срок, ако не е придружена с касова бележка, ако е разопакована) ще бъде изпратена обратно на Потребителя за негова сметка. БП – КОМЕРС ООД е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение ако обстоятелствата го налагат.

 

Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на БП – КОМЕРС ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, БП – КОМЕРС ООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда, даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

Важно: Ако горе споменатите условия не са изпълнени, то БП – КОМЕРС ООД си запазва правото да не приеме връщането!

2. Преглед на стоката, рекламации
 

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта на ДРУЖЕСТВОТО се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Адрес за жалби:
гр. София, р-н Младост, ж.к. МЛАДОСТ 4 Бл.601 магазин до вход 1

Телефон: +359 888 304 208

3. Условия за доставка на БП – КОМЕРС ООД
 

Доставката включва:

  • Товарене;
  • Транспорт и разтоварване на стоката от превозното средство, паркирано до най-близкото възможно разрешено място за паркиране;
  • Пренасянето на стоката от мястото на разтоварване (най-близкото разрешено място за паркиране) до адрес на клиента се заплаща и уговаря допълнително;

    4. Форма за връщане на стоки/рекламация